Coach op bedrijfsbezoek

Coach op bedrijfsbezoek

Wilt u een regelbare onderwaterdrainage op uw veenbodem aanleggen? Of een natuurvriendelijke oever ontwikkelen? Om in aanmerking te komen voor deze twee (subsidie)maatregelen, is een kosteloos bezoek van een coach vanuit het Landbouwportaal noodzakelijk.

Een coachbezoek hoeft niet te leiden tot investeringen, de keuze om dit te doen is altijd aan u. Onze coaches komen zelf uit de landbouwpraktijk.

Coachbezoek onderwaterdrainage

Met (regelbare) onderwaterdrainage kunt u het grondwaterpeil beter sturen. Door waterinlaat is het mogelijk om het grondwater voldoende hoog te houden in de zomer. Dit zorgt voor minder zakking van de bodem en beperking van CO2-uitstoot. Daarnaast heeft u in natte periodes betere ontwatering. De coach kan beoordelen welke percelen geschikt zijn voor de aanleg van een drainage-/infiltratiesysteem en advies geven over de aanlegmethode.

Jullie kijken samen wat de mogelijkheden zijn. Met boringen op het perceel beoordeelt de coach de opbouw van de veenbodem en de geschiktheid voor aanleg van zo’n systeem. Daarbij wordt ook gelet op ontwatering, de aanwezigheid van greppels en de perceelsomvang.

Na afloop ontvangt u een kort verslag met de bevindingen en een schematisch drainplan.

Coachbezoek natuurvriendelijke oever

Met een natuurvriendelijke oever zorgt u ervoor dat slootkanten niet verder afkalven en creëert u een moeraszone langs de slootkant met riet of andere moerasplanten. Zo’n oever zorgt ook voor meer biodiversiteit.

De coach gaat samen met u het land in om bij uw oever(s) te kijken. Is de aanleg van een natuurvriendelijke oever haalbaar? Er wordt hierbij onder meer gelet op de slootbreedte, de mate van afkalving, de kadastrale kaart en de financiën. Zodra het uitvoerbaar blijkt, dan ondersteunt de coach u onder meer met de aanvraag van de watervergunning bij het waterschap. Ook helpt hij u bij de organisatie rondom de aanleg door een aannemer.

Ja, ik wil een coach uitnodigen

Meld u dan kosteloos aan door verder te gaan naar de aanmelding.

En hoe nu verder…
Wilt u enige tijd na het coachbezoek weten of er al verbetering zichtbaar is? Dan kan de coach kosteloos nogmaals langskomen. Maak voor dit nazorgbezoek direct een afspraak via uw coach, of via de helpdesk van Landbouwportaal Noord-Holland: bel 088 – 8886630 of mail info@landbouwportaalnoordholland.nl.

Els Wennekers
Siebold van Breukelen
Karel van Houwelingen

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.