Aanmelden: zo werkt ‘t

Tot nu toe heeft u zich vrijblijvend kunnen oriënteren. Indien u nu (gesubsidieerde) maatregelen op uw erf wilt gaan toepassen, dan moet u zich eerst aanmelden als deelnemer. U doet dit door onder de knop aanmelden in het linkermenu de gevraagde bedrijfsgegevens in te vullen. Met alle door u ingevulde gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De gegevens worden alleen gebruikt voor dit project en zijn alleen bekend bij de bij het project betrokken organisaties. Zonder uw toestemming worden de geregistreerde gegevens niet aan derden verstrekt.

Erfcoach

De maatregelen in de categorie b en c  kunt u alleen in overleg met een gratis erfcoach aanvragen. De erfcoach is inhoudelijk onderlegd en adviseert u tijdens een bedrijfsbezoek welke maatregelen en adviezen u op uw bedrijf binnen een thema kunt toepassen.

Tijdens het bedrijfsbezoek vult de coach samen met u een zogenaamd afsprakenformulier in. Hierin worden alle met u gemaakte afspraken, adviezen en maatregelen vastgelegd. Het afsprakenformulier vormt de basis voor de subsidieaanvraag (de volgende stap in het proces).

Een bedrijfsbezoek zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Uitzondering: Maatregelen uit categorie D

Maatregelen uit categorie D kunt u, als u dat wenst, zonder overleg met een coach aanvragen. Ze zijn direct opvraagbaar. Onder de knop aanmelden kunt u deze maatregelen selecteren.

Ook als u alleen maar maatregelen neemt uit de categorie D is het slim om een bezoek van de gratis erfcoach aan te vragen. U kunt dan met hem van gedachten wisselen over de diverse maatregelen en subsidiemogelijkheden. De geselecteerde D-maatregelen worden in dit geval meegenomen in het bedrijfsbezoek. U kunt deze dan, indien gewenst, tegelijk aanvragen met de maatregelen die uit het bedrijfsbezoek naar voren komen. Dit heeft te maken met de hoogte van het maximum subsidiebedrag.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.