Coach op bedrijfsbezoek

Erfcoach mineralen en nutriënten

In 2027 moeten alle erven zo zijn ingericht dat er geen emissie naar het oppervlaktewater kan plaatsvinden. Het doel van een bezoek van een erfcoach is dan ook om voorlichting en advies te geven om erfafspoeling bij veehouderijen of akkerbouwbedrijven met mestopslag te verminderen.

Een van de emissieroutes van nutriënten als stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater is afspoeling van voer, voerresten of mest van het erf van een veehouderij. Door het effectief scheiden van schoon en vuil water te combineren met het veegschoon houden van het erf, het opvangen van perssap, mestvocht en percolaat en de opvangvoorzieningen voor vervuild water tijdig leeg te halen, kan de erfafspoeling sterk verminderen.

Het bedrijfsbezoek

De erfcoach bereidt het bezoek thuis al voor. Zo bekijkt hij het erf via een luchtfoto van googlemaps, om alvast te zien hoe het er van bovenaf uit ziet en het bedrijf te visualiseren. In welk gebied ligt het bedrijf, welke grondsoort, waar bevinden zich de kuilplaten, mestafslagen, watergangen e.d.

Tijdens het bezoek loopt de coach met de ondernemer het erf/perceel over en wordt de situatie ter plekke bekeken. Knelpunten worden gesignaleerd en de coach kan meteen ideeën en praktische oplossingen voorleggen passend bij de bedrijfssituatie. Gezamenlijk wordt zo tot nieuwe inzichten gekomen wat betreft efficiëntere inrichting loop- en rijlijnen. Mogelijke toekomstige investeringen op het erf en de wet- en regelgeving omtrent erfafspoeling worden indien gewenst ook besproken. Het bezoek duurt ca. 2 uur.

Na het bezoek ontvangt de ondernemer een adviesrapport met daarin de geadviseerde maatregelen beschreven.

Afspraak maken met een erfcoach

Via het Landbouwportaal kunt u zich aanmelden voor een kosteloos bedrijfsbezoek van de coach. Maak hiervoor eerst een account aan. Kies op de home ‘inloggen/registreren’ en maak een account aan. Via uw e-mail ontvangt u een bevestigingslink. Zodra u uw aanmelding bevestigd heeft, kunt u inloggen in het portaal. Ga in het portaal naar Thema’s, kies voor ‘Erfafspoeling mineralen en nutriënten’ en ga naar ‘Aanmelden’. Vul uw bedrijfsgegevens in en meld u aan. Heeft u al een account, dan kunt u na inloggen via het thema direct naar ‘ aanmelden’. De coach neemt binnen een week contact met u op om een afspraak te maken.

 

Nazorgbezoek door een erfcoach

Is er al een erfcoach op uw bedrijf geweest en heeft u naar aanleiding van het afgegeven advies nog vragen over de uitvoering van de besproken maatregel(en)? Of bent u geïnteresseerd in een andere C-maatregel binnen dit thema? Dan is het mogelijk dat de erfcoach kosteloos voor een tweede keer op uw bedrijf komt om advies te geven*. U kunt een tweede adviesbezoek aanvragen bij uw erfcoach, via het contactformulier van het Landbouwportaal  of bij de helpdesk (088-8886630 of info@landbouwportaalnoordholland.nl).

*Een tweede bezoek is mogelijk als u het maximum subsidiebudget nog niet heeft bereikt en de subsidieaanvraag n.a.v. het eerste adviesbezoek door het waterschap is beschikt.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de helpdesk van het Landbouwportaal via 088 – 8886630.

Ad Schoutens
Andre van Uum

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.