Uitleg over de stappen

Binnen dit thema doorloopt u een aantal stappen. U bevindt zich nu in de oriëntatiefase. De oriëntatiefase is informatief en vrijblijvend.

In de maatregelenlijst vindt u een overzicht van tips, adviezen en (gesubsidieerde) maatregelen waarmee u het erf op uw bedrijf emissiearm kunt maken. Met de erfscan brengt u eenvoudig het risico van erfafspoeling op uw bedrijf in kaart. Bij knelpunten worden adviezen en oplossingen gegeven. 

Voor het verder gebruiken van het portaal en/ of de erfscan dient u een account aan te maken. Dit is nodig om de ingevulde gegevens, ook na het afsluiten van de computer, aan uw bedrijf te koppelen. U hoeft ze dan niet weer opnieuw in te vullen. Wel kunt u ze wijzigen. Alle ingevulde gegevens blijven uw eigendom en worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

Nadat u de oriëntatiefase heeft doorlopen en u aanmeldt als deelnemer om maatregelen te nemen wordt uitgelegd hoe u gesubsidieerde maatregelen voor uw erfsituatie kunt aanvragen.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.