Coach op bezoek

Vragen over de toekomst van uw bedrijf zijn niet in één gesprek met de ondernemerscoach op te lossen. Dit vraagt soms om een langer traject met een coach die u vertrouwt, die de juiste kennis heeft en waarmee het klikt. Tijdens het eerste gesprek ligt de focus vooral op kennismaking met de coach en het bespreken van uw hulpvraag. Het vervolg is afhankelijk van de ondersteuning die u zoekt. Na het eerste gesprek kan u aangeven of het klikt met de coach. Zo niet, dan wordt er een andere coach voor u gezocht of advies gegeven welke organisatie u verder kan helpen.

In totaal is er per traject maximaal 36 uur gratis coaching beschikbaar. Deze tijd zal de coach niet volledig aan uw keukentafel doorbrengen, maar deze tijd wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld gesprekken voor te bereiden, zaken voor u uit te zoeken of plannen uit te werken.

De coaches die bij u langs komen hebben ruime kennis en ervaring op agrarisch terrein en hebben daarnaast ieder hun eigen specialisme. De ondernemerscoaches stellen zich hier aan u voor.

Ad Schoutens

Specialismen: relaties, omgaan met stress of verlies, familiegesprekken en mediation, bedrijfsontwikkeling en toekomstperspectief, bedrijfsopvolging, persoonlijke ontwikkeling en groei, onderlinge samenwerking.

Lees meer

André van Uum

Specialismen: ondernemerschap, bedrijfsoverdracht, meervoudige vraagstukken, overheidscontacten, verduurzaming.

Lees meer

Coen Knook

Specialismen: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, mestwetgeving, horizontale samenwerking, pachtwetgeving, bodem.

Lees meer

Martine Bijman

Specialismen: particulier natuurbeheer, provinciale regelingen, overheidscontracten,  klimaatmaatregelen, gebiedsprocessen.

Lees meer

Sjaak Hoogendoorn

Specialismen: ervaringsdeskundige bedrijfsoverdracht, bedrijfsverbreding, biologische landbouw, natuurbeheer, onderlinge samenwerking binnen bedrijf, persoonlijke ontwikkeling, omgaan met spanning zowel bedrijfsmatig als in relaties, bedrijfsontwikkeling en toekomstperspectief.

Lees meer

Tessa Hoogeveen

Specialismen: agrarisch natuurbeheer, omvorming van landbouw naar natuur, oplossingsgericht meedenken, inpasbaarheid kansen agrarisch bedrijf.

Lees meer

Dik Veefkind

Specialismen: Persoonlijke / bedrijfsmatige verander- en groeitrajecten, begeleiding bij bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht, communicatie in relaties, gezin, familie en met personeel, behoud van vitaliteit en werkplezier, conflictbemiddeling, begeleiding bij stress, oververmoeidheid en burn-out, verlies en rouwverwerking.

Lees meer

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.